Zoeken

Posters

Een aanbieding is vaak van tijdelijke aard. Posters zijn een goedkope en goede manier om de aandacht te vestigen op een actie of aankondiging. Om de posters goed tot hun recht te laten komen, kunnen wij een kliklijst of een stoepstaander meeleveren. Het verwisselen van een poster gaat met deze systemen op een zeer simpele en snelle wijze. Tegelijkertijd bieden ze extra bescherming.

Algemene voorwaarden

Overeenkomsten worden door ons slechts aangegaan onder de algemene leverings-  en betalingsvoorwaarden welke zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Groningen. Een exemplaar wordt u op aanvraag toegezonden.

Klik hier om contact met ons op te nemen.