Zoek

Bootnamen

Iedere boot heeft een naam en wil graag herkend worden door die specifieke naam. Periodiek moet de boot onderhouden worden en hierbij moet de naam ook weer geschilderd of geplakt worden. De naam en/of plaatsnaam kunnen wij in sjabloonfolie of snijfolie in kleur uitvoeren.

Algemene voorwaarden

Overeenkomsten worden door ons slechts aangegaan onder de algemene leverings-  en betalingsvoorwaarden welke zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Groningen. Een exemplaar wordt u op aanvraag toegezonden.

Klik hier om contact met ons op te nemen.