Zoeken

Statisch hechtend

Voor tijdelijk en kort gebruik kan er statisch hechtend materiaal gebruikt worden. Dit is goed toepasbaar wanneer dit aan de binnenkant tegen het raam word geplakt. Wanneer de informatie verstreken is kan het materiaal zonder iets achter te laten weer verwijderd worden.

Algemene voorwaarden

Overeenkomsten worden door ons slechts aangegaan onder de algemene leverings-  en betalingsvoorwaarden welke zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Groningen. Een exemplaar wordt u op aanvraag toegezonden.

Klik hier om contact met ons op te nemen.