Zoek

Wij gaan uiterst zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Koops Reclame, gevestigd aan Zwet 37a 9902 RM te Appingedam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.koopsreclame.nl
Zwet 37a
9902 RM
Appingedam
0596 – 625 127

S. Koops is de Functionaris Gegevensbescherming van Koops Reclame hij is te bereiken via info@koopsreclame.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Koops Reclame verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Bankrekeningnummer
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken. In correspondentie, per mail, per Whatsapp en/of telefonisch.
– Internetbrowser en apparaat type
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@koopsreclame.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Koops Reclame verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Koops Reclame analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– Koops Reclame verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Koops Reclame neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Koops Reclame) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Koops Reclame bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens  > 7 jaar > niet langer dan strikt noodzakelijk
Persoonsgegevens  > 7 jaar > indien wettelijk verplicht

Delen van persoonsgegevens met derden
Koops Reclame verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Koops Reclame blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Koops Reclame gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Koops Reclame gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting deze link.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om websitebezoeken te analyseren. Hiervoor hebben wij een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. IP adressen worden geanonimiseerd, gegevens worden niet gedeeld. Daarnaast wordt er geen gebruik gemaakt van andere Google diensten i.c.m. Google Analytics-cookies.

Naam: _utma
Functie: Deze cookie geeft aan of u onze website eerder heeft bezocht, zodat we kunnen bijhouden hoeveel bezoekers nieuw zijn op www.koopsreclame.nl of op een bepaalde pagina.
Bewaartermijn: 24 maanden

Naam: _utmb
Functie: Dit werkt samen met _utmc om te berekenen hoeveel tijd u gemiddeld doorbrengt op www.koopsreclame.nl.
Bewaartermijn: 30 minuten

Naam: _utmc
Functie: Dit werk samen met _utmb om te berekenen wanneer u uw browser afsluit.
Bewaartermijn: bij sluiten browser

Naam: _utmt
Functie: Wordt gebruikt om de aanvraagsnelheid te verlagen.
Bewaartermijn: 10 minuten

Naam: _ga
Functie: Wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden.
Bewaartermijn: 24 maanden

Naam: _gat
Functie: Wordt gebruikt om de aanvraagsnelheid te verlagen.
Bewaartermijn: 1 minuut

Naam: _gid
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 24 uur

Cookie: WeTransfer
WeTransfer: bekijk privacyverklaring

Wij gebruiken Social Media buttons die linken naar onze Social Media pagina’s. Voor een duidelijke toelichting welke cookies zij verwerken verwijzen wij u graag naar hun cookiebeleid.

Facebook: bekijk privacyverklaring
LinkedIn: bekijk privacyverklaring
Instagram: bekijk privacyverklaring

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Koops Reclame en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@koopsreclame.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Koops Reclame wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Koops Reclame neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@koopsreclame.nl

Algemene voorwaarden

Overeenkomsten worden door ons slechts aangegaan onder de algemene leverings-  en betalingsvoorwaarden welke zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Groningen. Een exemplaar wordt u op aanvraag toegezonden.

Klik hier om contact met ons op te nemen.